• Tel: +62 (361) 701 961
  • Fax: +62 (361) 701 991
  • Web: www.keratonjimbaranresort.com‎